Mycket nationalism på sistone

Vid den här tiden för ett år sedan var jag gravid i sjätte månaden och jobbade på som bara den inför föräldraledigheten (och inför den okända framtiden i allmänhet). Nu kan barnet både krypa och ställa sig upp och jag gör succesiv comeback i yrkeslivet. Liiite har jag jobbat senaste halvåret, en del spår av det går att hitta i artikelarkivet. Ett av de sista stora jobben jag gjorde förra våren var ett mastodontreportage för en rapport som Expo och Kvinna till Kvinna gav ut. Den heter ”Folk, familj och fosterland – nationalismens konsekvenser för jämställdhet”, och finns att ladda ner som pdf på både svenska och engelska. Jag undersökte hur nationalismen i Bosnien-Hercegovina, Kroatien och Serbien påverkat och påverkar kvinnors ställning i samhället. Jag mötte mycket konservativa värderingar som ger sitt avtryck i familjepolitiken, begränsar kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter och skapar snäva könsroller som även män drabbas av.

Nu finns också en purfärsk text på samma tema, men med fokus på abortmotståndet och innehållande även ett svenskt perspektiv, på Ottar.se. Och i kommande numret av Bang finns en text som behandlar moderskap och nationalism. Den kommer ut lagom till åttonde mars.

Framöver blir det nog textproduktion om helt andra ämnen. Gör research om mikrobryggerier, studentuppror och stängda hamburgerrestauranger.