Uppdrag för organisationer

Det händer att jag tar på mig uppdrag för icke-statliga organisationer. Det kan handla om att författa en rapport, moderera en konferens eller arrangera större nätverksmöten. Här nedan finns några exempel på sådana uppdrag. Kontakta mig gärna för uppgifter om referenspersoner.

Uppdragsgivare: Kvinna till Kvinna
December-Mars 2014
Det här var ett journalistiskt uppdrag, men eftersom det var stiftelsen Kvinna till Kvinna som beställde jobbet hamnar det här. Ett undersökande reportage om nationalism och jämställdhet i Bosnien-Hercegovina, Kroatien och Serbien till rapporten ”Folk, familj och fosterland – Nationalismens konsekvenser för jämställdhet” som gavs ut i samarbete med Expo.

Uppdragsgivare: Operation 1325
November 2011
Planerade upplägg och var moderator för 3-dagarskonferensen ”Security on the ground” i Stockholm. Konferensen resulterade i rapporten ”Säkerhet på marken – Praktiska råd om hur du kan öka kvinnors deltagande och säkerhet i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325” som jag är medförfattare till. http://operation1325.se/projekt/sakerhet-pa-marken

Uppdragsgivare: Kvinna till Kvinna
Maj 2010
Hade det övergripande ansvaret för såväl logistisk planering som design av programmet för en 3 dagar lång konferens för över 100 kvinnoaktivister från forna Jugoslavien, Mellanöstern, Afrika, Södra Kaukasus och Sverige. Konferensen hölls i Montenegro.

Uppdragsgivare: Forum Syd
Våren 2008
Genomförde, tillsammans med Pernilla Johansson, en studie om situationen för unga och ungdomsorganisationer samt gav rekommendationer för Forum Syds framtida arbete i Kosovo. Rapporten ”Girls, Gays and Guitars – a study of youth organisations in Kosovo with recommendations for future Forum Syd action” kan laddas ner här: https://www.forumsyd.org/upload/regional_webpages/kosovo/Researches/Girls%20Gays%20and%20Guitars.pdf